• Ons Christelike Lewe en Bediening — Vergaderingwerkboek, April 2016