• 8 Шеол, хадес Гроб — не буквалното място, където погребват човек, но в преносен смисъл като общия гроб на човешкия род