• Древните ръкописи — как се определя възрастта им?