• Творението казва: „Човеците остават без извинение“