• Да ценим ролята на Исус като по–великия Давид и по–великия Соломон