• Кой е създал законите, които ръководят вселената?