• „Нека дойде твоето царство“ — кога ще стане това?