• Traducció del Nou Món de les Escriptures Gregues Cristianes