• Quadern d’activitats per a la reunió Vida cristiana i predicació, abril de 2020