• Referències del Quadern d’activitats per a la reunió Vida cristiana i predicació