• Quadern d’activitats per a la reunió Vida cristiana i predicació, agost de 2020