• Quadern d’activitats per a la reunió Vida cristiana i predicació, setembre de 2020