• Quadern d’activitats per a la reunió Vida cristiana i predicació, novembre de 2020