• Svaté Písmo – Překlad nového světa (se studijními poznámkami)