• 3C Hebrejská slovesa, která vyjadřují probíhající nebo postupný děj