• Proč používat Boží jméno, když neznáme jeho přesnou výslovnost?