• 3C Den hebraiske verbalform der angiver fortsat eller fremadskridende handling