• 4 «Πορνεία»—Κάθε Είδους Αθέμιτες Σεξουαλικές Σχέσεις