• Δηλητηριάσεις από Μονοξείδιο του Άνθρακος που Προέρχεται από Σιγαρέττα