• Μπορούν Φαινομενικές Αριθμητικές Αντιφάσεις να Διαλυθούν;