• Μείωσις του Προϋπολογισμού για τις Διαστημικές Πτήσεις