• Ο Σατανάς ή Διάβολος—Είναι Προσωποποίησις ή Πρόσωπο;