• Είναι η Τεχνητή Γονιμοποίησις Ευπρόσδεκτη στον Θεό;