• Το Ανατολικό Βερολίνο και η Αρχαία Εγγύς Ανατολή