• Μητροπολίτης Βρίζει Σύνοδο Πρωθυπουργό και Μακάριο