• Ήταν ο Νόμος του Θεού «Οφθαλμός Αντί Οφθαλμού» Υπερβολικά Σκληρός;