• Γιατί ο Ιησούς Χριστός Απεκάλεσε τον Εαυτό του ο «Αμήν»;