• Ο Ιησούς Χριστός ως ο «Πρωτότοκος Πάσης Κτίσεως»