• Μέρος 3—Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος—Ήταν το Προοίμιο για την Τελική Εποχή του Ανθρώπου;