• Δέχεται ο Θεός τη Λατρεία που Αποδίδουν οι Αιρέσεις;