• Στοργικοί Ποιμένες, Πρόβατα που τους Εμπιστεύονται