• Είναι η Γνώση του Θεού για τους Λίγους Προνομιούχους;