• Μέρος 1ο: 4026-2370 π.Χ.—Θρησκευτική Διχόνοια—Πώς Άρχισε