• «Η Θρησκεία Φέρει Ευθύνη για τη Μεγάλη μας Ηθική Κατάρρευση»