• Γιατί Εκτόπισε ο Ιεχωβά τους Χαναναίους και τους Ισραηλίτες