• Μέρος 4ο: 1513-607 π.Χ.—Ένα Έθνος Ξεχωριστό, Διαφορετικό απ’ Όλα τα Άλλα