• Μέρος 7ο: περ. 1500 π.Χ. κι Έπειτα—Ινδουισμός—Ένα και το Αυτό με την Ανεκτικότητα