• Μέρος Δεύτερο—Οι Βασιλιάδες, Σαν Αστέρια, Υψώνονται και Πέφτουν