• Τελείωνε Πάντα η Κάθε Δημιουργική Ημέρα Αυτό που Άρχιζε;