• Μέρος 5ο: Οι Μεγάλες Επιχειρήσεις Σφίγγουν τη Μέγκενη