• Ποια Ελπίδα Υπάρχει για τον Τερματισμό του Πολέμου;