• Είχα Εκπαιδευτεί για να Σκοτώνω, Αλλά Τώρα Προσφέρω Ζωή