• Ευχαριστιέται ο Θεός Βλέποντάς μας να Υποφέρουμε;