• Προσδιορισμός της Ταυτότητας του Μόνου Αληθινού Θεού