• Η Μεγάλη Ιρλανδική Πείνα—Ένα Χρονικό Θανάτου και Μετανάστευσης