• Οι Παροιμίες των Άκαν—Καθρέφτης Κοινωνικών Αξιών