• Επιδοκιμάζει ο Θεός τους Ομοφυλοφιλικούς Γάμους;