• «Ο Γέρο-Τάμεσης»—Η Ξεχωριστή Κληρονομιά της Αγγλίας