• Ανατροφή ενός Παιδιού με Σύνδρομο Ντάουν—Οι Δυσκολίες και οι Ανταμοιβές