• Αύξηση και Προστασία της Πρωτεύουσας Οργάνωσης του Θεού